2013-05-02 Tretåig Hackspett

Till skillnad mot den vanliga större hackspetten, den mindre hackspetten och spillkråkan, så har den Tretåiga hackspetts hanen Gult huvud istället för rött. Den här gynnaren trummade friskt in sitt revir ute på Stornäset, hoppandes att någon förtjusande hona skall komma förbi och välja just honom. Det var ett väldigt fint ljud i det döda gamla trädet.Kommentarer

Populära inlägg